ช่วงที่ 1 ภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔

0
7

งานทอดกฐินสามัคคี ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔