คณะสงฆ์อนุโมทนากฐิน 2564 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564

0
24

คณะสงฆ์อนุโมทนากฐิน 2564
เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2564 ณ พระอุโบสถ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=WatOnoiTH&set=a.4515336591836330