การแสดงพระธรรม และการปฏิบัติพระกรรมฐาน วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

0
274

ประชาสัมพันธ์

การแสดงพระธรรม และการปฏิบัติพระกรรมฐาน  ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

310159 ประชาสัมพันธ์ การแสดงพระธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙

๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๑๓.๐๐ น. การแสดงพระธรรม และการปฏิบัติพระกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ