เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

0
128

ประชาสัมพันธ์

เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙

๑๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ณ สนามหญ้าข้างลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก โรงพยาบาลศิริราช