ประชาสัมพันธ์ แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 7ก.ค.2567

0
4

ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำเดือน วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://www.facebook.com/events/406779488984102

วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทยอิสระธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์และปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๓

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด

———————————-

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่
Website: https://onoi.org/
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Facebook: https://www.facebook.com/buddha.isara
Facebook: https://www.facebook.com/WatOnoiTH
Facebook: https://www.facebook.com/dhamma.isssara
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/@IssaradhamOnline
YouTube: https://www.youtube.com/@WATONOI

#คลินิกการแพทย์แผนไทย #อิสระธรรม
#แสดงธรรม #อบรมกรรมฐาน #ปฏิบัติธรรม
#ปุจฉาวิสัชนา #ปุจฉา #เจริญพระพุทธมนต์
#หลวงปู่พุทธะอิสระ #พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ