กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗

0
31

กำหนดบวชเนกขัมมะเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๖๗
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ – วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗

https://fb.me/e/1JnCv8dlc

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะและเจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตรอาหารปรุงสุกเช้า พระสงฆ์ ๑๐ รูป
ณ ด้านหน้าพระอุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๐๙.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัด
เวลา ๑๓.๐๐ น. ทำความสะอาดพัฒนาวัด
เวลา ๑๘.๐๐ น. สวดมาติกา บังสุกุล พระสงฆ์ ๑๐ รูป
และ หลวงปู่พุทธะอิสระ นำลูกหลาน
สวด “พระมาลัย” เพื่ออุทิศส่วนกุศล
แด่คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ”
เวลา ๒๓.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ข้ามปี
เวลา ๐๐.๐๐ น. สัญญาณกลอง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เวลา ๐๙.๓๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันปีใหม่ โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แจกของที่ระลึก และอวยพรปีใหม่

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด

———————————-

Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Facebook: https://www.facebook.com/buddha.isara
Facebook: https://www.facebook.com/WatOnoiTH
Facebook: https://www.facebook.com/โรงเจหอคุณธรรมฟ้า-419732085124441/
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/@issaradhamchannel
YouTube: https://www.youtube.com/@WATONOI

#บวชเนกขัมมะ #วันปีใหม่
#เจริญพระพุทธมนต์ #ข้ามปี #อวยพรปีใหม่
#ตักบาตร #ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
#ใส่บาตร #คณะสงฆ์ #บิณฑบาตร
#สวดมนต์ #สวดมาติกาบังสุกุล #สวดพระมาลัย
#บำเพ็ญกุศล #อุทิศแด่ #คุณย่าอัมพรทองประเสริฐ
#มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ
#แสดงธรรม #ปุจฉาวิสัชนา #อบรมกรรมฐาน #ปฏิบัติธรรม
#หลวงปู่พุทธะอิสระ #พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ