กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว) ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง) ประจำปี 2566

0
2

กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ ๑๕ – ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง)
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://fb.me/e/3VNkvWCzZ

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๓๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ จุดตะเกียงทีกงเต็งขึ้นสู่เสาฟ้าดิน
และ จุดธูปเทียนเปิดงานเทศกากินเจ
พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงเจฯ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต ณ โรงเจฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันที่ ๑๖ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๗.๐๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้ว
และ พระโพธิสัตว์ พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมาติกาบังสุกุล บำเพ็ญกุศลครบรอบ ๑ ปี
อุทิศแด่ คุณพงศักดิ์ ธัมพิพิธ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. สวดมาติกาบังสุกุล อุทิศให้ คุณย่าอัมพร ทองประเสริฐ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๒.๓๐ น. พิธีลอยกระทง – ปล่อยสัตว์ โดย พระสงฆ์มหายาน
เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ
โดย พระสงฆ์มหายาน
และ แจกมหาทาน ผู้ยากไร้ ๕๐๐ ครอบครัว
การแสดงธรรมและปฏิบัติธรรม ณ โรงเจฯ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีปิดเทศกาลกินเจ
พระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๓

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมเทศกาล ถือศีลกินเจ
สวดมนต์ภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ โรงหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

———————————-

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Facebook: https://www.facebook.com/buddha.isara
Facebook: https://www.facebook.com/WatOnoiTH
Facebook: https://www.facebook.com/โรงเจหอคุณธรรมฟ้า-419732085124441/
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/@issaradhamchannel
YouTube: https://www.youtube.com/@WATONOI

#เทศกาลถือศีลกินเจ #เก้าอ้วงฮุกโจ้ว
#แจกมหาทาน #ถวายเป็นพระราชกุศล
#สวดมนต์ #สวดมาติกาบังสุกุล #เจริญพระพุทธมนต์
#แสดงธรรม #ปุจฉาวิสัชนา
#บำเพ็ญกุศล #อุทิศแด่ #คุณย่าอัมพรทองประเสริฐ
#มารดาหลวงปู่พุทธะอิสระ
#บำเพ็ญกุศล #อุทิศแด่ #คุณพงศักดิ์ธัมพิพิธ
#อดีตประธานมูลนิธิธรรมอิสระ
#หลวงปู่พุทธะอิสระ #พุทธะอิสระ
#โรงเจหอคุณธรรมฟ้า #เทียนหงี่ตึ้ง
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ