บวชเนกขัมมะ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ร.๙ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
48

กำหนดการบวชเนกขัมมะ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๓ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://fb.me/e/36bFhY28a

วันเสาร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๘.๐๐ น. พระสงฆ์ ๔ รูป สวดพระอภิธรรมศพ คุณพงศักดิ์ ธัมพิพิธ

วันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ) ณ ด้านหน้าโรงเจหอคุณธรรมฟ้า
เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีหล่อพระพุทธพิมพ์พระมหาลีลาอุปัชฌาย์เจริญ
ณ ศาลาไทยหน้า อาคารพระปกเกล้าปกแผ่นดิน
เวลา ๐๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
เวลา ๑๓.๓๐ น. การอบรมวิถีจิต และพิธีลาสิกขา

หมายเหตุ :
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* มีการแจกอาหารทานฟรี ที่ร้านอิ่มจังทุกสาขา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๓

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด

———————————-

ติดตามรับชมได้ที่
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/Issaradham

#บำเพ็ญกุศล#วันพ่อแห่งชาต#ถวายเป็นพระราชกุศล
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#พ่อหลวง#ร.9#ในหลวงรัชกาลที่9
#ใส่บาตร#คณะสงฆ์ #บิณฑบาตร
#พิธีหล่อพระ #พระปางลีลา #พระพุทธพิมพ์พระมหาลีลาอุปัชฌาย์เจริญ
#สวดมาติกาบังสุกุล#อุทิศถวาย
#เจริญพระพุทธมนต์
#แสดงธรรม#ปฏิบัติธรรม
#หลวงปู่พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ