การบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต องค์พ่อหลวง ร.๙ ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
25

กำหนดการบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และแสดงธรรมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

https://fb.me/e/27qRcuGi1

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ) ด้านหน้าพระอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
การสวดมาติกาบังสุกุล ถวายผ้ามหาบังสุกุล การเจริญมนต์พระปริตร
การกล่าวถวายราชสดุดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ด้านหน้าหอฉัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. สวดพระสะหัสสะนัย แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ :
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* ร่วมแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง
* มีการแจกอาหารที่ร้านอิ่มจังทุกสาขา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
๒. เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อยๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด

———————————-

ติดตามรับชมได้ที่
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/Issaradham

#บำเพ็ญกุศล #วันคล้ายวันสวรรคต #ถวายเป็นพระราชกุศล
#พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร
#พ่อหลวง #ร.9 #ในหลวงรัชกาลที่9
#ใส่บาตร #คณะสงฆ์ #บิณฑบาตร
#สวดมาติกาบังสุกุล #อุทิศถวาย
#สวดพระสะหัสสะนัย #เจริญพระพุทธมนต์
#แสดงธรรม #ปฏิบัติธรรม
#หลวงปู่พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ