งานวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)

0
20

กำหนดการวันออกพรรษา และบวชเนกขัมมะ ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

(20+) งานวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) | Facebook

วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ (วันออกพรรษา)
เวลา ๑๖.๐๐ น. คณะสงฆ์ปวารณาออกพรรษา ณ พระอุโบสถกลางน้ำ

วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ (วันเทโวโรหณะ)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรเทโวโรหณะ (ข้าวสารอาหารแห้ง)
เวลา ๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมเนื่องในวันออกพรรษา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม (ต่อ)

หมายเหตุ :
* กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
* อาหารแห้ง ได้แก่ ข้าวสาร / น้ำมันพืช /น้ำตาลทราย (เน้นเป็นถุงละครึ่งกิโล) /หอม / กระเทียม / น้ำปลา (เน้นเป็นขวดพลาสติก)
* จะนำไปจัดเป็นชุดยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ๑,๐๐๐ ชุด

ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
โทร. ๐๓๔-๑๐๖๗๖๐

ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของกระทรวงสาธารณสุข

———————————-

ติดตามรับชมได้ที่
Website: https://issaradhamchannel.com/
Facebook: https://www.facebook.com/issaradham
Twitter: https://twitter.com/issaradham
Instagram: https://www.instagram.com/issaradham
YouTube: https://www.youtube.com/Issaradham

#วันออกพรรษา #วันมหาปวารณา
#ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
#อบรมกรรมฐาน #แสดงธรรม #ปฏิบัติธรรม
#หลวงปู่พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ