กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0
63

การบวชเนกขัมมะปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕
(วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง หน้าพระอุโบสถกลางน้ำ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต และการจุดเทียนเพื่อถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ธรรมะจากพระไตรปิฎ

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น/ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เวลา ๐๔.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๐.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท และพิธีลาสิกขา

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

———————————-

ข้อปฏิบัติของผู้มาวัด
สืบเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า (covid-19)
แม้ทางรัฐบาลจะมีการผ่อนปรนการปฏิบัติเมื่ออยู่รวมกัน
แต่ทางวัดก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติ
ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่
ดังนี้
๑. ทางวัดได้เตรียมมาตรการคัดกรอง โดยต้องตรวจอุณหภูมิ
เจลล้างมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
เว้นระยะห่างทางสังคม และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันตนเอง
จากไวรัสโคโรน่า ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในวัด
๒. ต้องลงทะเบียน สแกนคิวอาร์โค้ด ไทยชนะ
ที่ทางเข้าศาลาปฏิบัติธรรม

———————————-

ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ ได้ที่

#น้อมถวายเป็นพระราชกุศล #ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัย
เนื่องในโอกาส #วันเฉลิมพระชนมพรรษา #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
#หลวงปู่พุทธะอิสระ
#เจริญพระพุทธมนต์
#แสดงธรรม #อบรมกรรมฐาน #ปฏิบัติธรรม
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ
#โรงเจหอคุณธรรมฟ้า