ขอเชิญร่วมลงชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและป.วิอาญา มาตรา 112

0
219

เรื่อง   รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตราและป.วิอาญา มาตรา 112

ตามที่มีกลุ่มบุคคล กระทำการจาบจ้วงล่วงเกิน หมิ่นประมาท ด้อยค่า และต้องการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีความจงรักภักดี ขอเรียนเชิญประชาชนร่วม ลงชื่อ เพื่อแสดงเจตนารมณ์คัดค้าน การแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา”  โดยกรอกชื่อนามสกุล พร้อมทั้งใช้หมายเลขบัตรประชาชน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตน  จากนั้นจะนำรายชื่อทั้งหมดยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพื่อพิจารณาต่อไป

วิธีการลงชื่อเพื่อร่วมคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา

 1. เข้าไปที่เว็บเพจ “กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน” เพื่อลงชื่อร่วมคัดค้าน
 2. กรอกข้อมูลผ่านแพลตปอร์มออนไลน์ใน Google Form (QR Code) https://forms.gle/JoAvs9uzkaYTvSKj8  หรือ
 3. สแกนคิวอาร์โค้ท (QR Code) เพื่อร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
 4. ติดต่อมาที่ทีม Call Center ที่หมายเลข 066-059-9966 เพื่อแจ้งชื่อ-นามสกุล  พร้อมหมายเลขบัตรประชาชน หรือ ติดต่อ call Center เพื่อชอรับ copy link ในการร่วมลงชื่อคัดค้าน https://forms.gle/JoAvs9uzkaYTvSKj8 หรือ ติดต่อ call Center เพื่อชอรับคิวอาร์โค้ด (ข้อ 3) ในการร่วมลงชื่อคัดค้าน
  ร่วมลงชื่อคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หมวดที่ว่าด้วยเรื่องพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา
  ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 066-0599966 หรือ สามารถส่งเอกสารได้ที่..
  วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 125/1 ม.17 ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
  โทร. 034-310501, 034-310503