คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม “Ep.35 : วิสาขบูชา”

0
29
เมื่อเพ็ญเดือน 6 มาบรรจบครบอีกครั้ง วัน ‘วิสาขปุรณมีบูชา’ ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 วันที่สำคัญมากในทางพระพุทธศาสนา วันที่พระพุทธองค์ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ในวันเดียวกัน เรามาเรียนรู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญนี้ร่วมกัน
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น. ที่ Clubhouse @buddhaisara