คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.25

0
5
คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.25 : ถามมา-ตอบไป กับธรรมะสบายๆ
เรื่องราวแห่งโลกปัจจุบันอันแสนสับสน วุ่นวาย ยุ่งยาก ซับซ้อน มาร่วมพูดคุยคลี่คลายข้อสงสัย เรื่องกังวลใจต่างๆ ที่ท่านมีไปด้วยกันกับธรรมะสบายๆ สไตล์ พุทธะอิสระ
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น. ที่ Clubhouse @buddhaisara