ปกิณกะธรรม เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 200 และ เรื่องปฐมสังคายนา (ตอนที่ 1)

0
9
วันพุธที่ 12 พฤษภาคม​ 2564
หลวงปู่พุทธะอิสระ ปกิณกะธรรม เพื่อนใจวัยเก๋า ตอนที่ 200
และ เรื่องปฐมสังคายนา (ตอนที่ 1)
ณ ร้านอิ่มจัง สาขา 5 ถ.บรมราชชนนี ต.ขุนแก้ว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม