กำหนดการบวชเนกขัมมะวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ

0
151

วันเสาร์ที่ ๑๑ – ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๓๐ น.ปฏิบัติกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น และอ่านพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น.เปิดจำหน่ายชุดบังสุกุลเป็นและตาย
๐๙.๐๐ น.พิธีบังสุกุลเป็นและตาย ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๓.๐๐ น.พิธีราชสดุดีและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น.ทำวัตรเย็น อ่านพระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
๐๔.๓๐ น.ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น.ปฏิบัติพระกรรมฐาน
๑๑.๐๐ น.ถวายภัตตาหารเพล

หมายเหตุ ๑. ท่านสามารถนำอัฐิ รูป ของผู้วายชนม์ เข้าร่วมในพิธีบังสุกุลในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามได้ที่ ๐๓๔-๓๑๐ ๕๐๑ , ๐๙๕-๕๔๓ ๑๐๕๔