ประชาสัมพันธ์ วันเสาร์ที่ ๒๘ เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรม ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

0
56

ประชาสัมพันธ์
วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๑๙.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตรแด่ผู้ผ่านการอบรม
ในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๗.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาทและพิธีลาสิกขา
ผู้อบรมในโครงการบวชภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

———————————-

พบกับสินค้าดี ราคาถูก ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เชิญมาจับจ่ายใช้สอย
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
บริเวณชั้นล่างอาคารพระนาคปรก
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
https://youtu.be/oAHDtPpmca8
https://youtu.be/qdw3tQpvZzI