วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

0
94

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิก
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๐.๐๐ น. การปฏิบัติธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรม และปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

———————————-

พบกับสินค้าดี ราคาถูก ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เชิญมาจับจ่ายใช้สอย
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
บริเวณชั้นล่างอาคารพระนาคปรก
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย