ประชาสัมพันธ์ การแสดงธรรมและอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

0
68

ประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิก

เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ ณ.วิหารพระโพธิสัตว์ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

เวลา ๑๐.๐๐ น. การปฏิบัติธรรม

เวลา ๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมวิถีจิต โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า

อนึ่ง ขอเชิญพบกับสินค้าราคาถูกอย่างมากมาย
ที่ตลาดประชารัฐ ชั้นล่างอาคารพระนาคปรก
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป