วันดอกไม้บาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

0
51

ณ หน้าอาคารพระนาคปรก
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

กำหนดการ
๐๖.๐๐ น. การเปิดเวทีงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑
๐๙.๐๐ น. เปิดลงทะเบียน
– การเล่นเกมส์
– การประกวดเล่าเรื่อง “ในหลวงของฉัน”
– การแสดงประกอบเพลง “ใต้ร่มพระบารมี”
โดย ด.ญ.ชวิศา ใจอุ่น
– การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร
๑๑.๓๐ น. การแสดงละเล่นพื้นบ้าน
๑๒.๐๐ น. ปิดการลงทะเบียน
๑๓.๐๐ น. วงดนตรีประสานเสียง “สานใจคอรัส”
๑๕.๐๐ น. การแสดงศิลปะการต่อสู้ ทีมไทอชิระ
โดย ครูแหลม ศักย์ภูริ จูฑะพงศ์ธรรม
– รำดาบ
– ควงพลอง และ ธง
– การแสดงฟันดาบไทยโบราณ
– การแสดงมวยโบราณ
๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดงาน “วันดอกไม้บาน” ประจำปี ๒๕๖๑
๑๖.๓๐ น. การแสดงธรรม และมอบของขวัญ
โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ