แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

0
66

ศาลาปฎิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมะอิสระ) นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลีนิค
๐๙.๐๐ น. การเจริญพระพุทธมนต์
๑๐.๐๐ น. ปฎิบัติกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมและอบรมวิถีจิต โดย

หลวงปู่พุทธะอิสระ