คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.34

0
7
ถามมา-ตอบไป เป็นวันจัดสรร ธรรมะ ที่แสดงได้ทั้งทางโลกแห่งสมมุติ และ ทางโลกแห่งปรมัตถ์ ใครมีคำถามอะไร หรือสงสัยในข้อธรรมไหน จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร เข้ามาร่วมเสวนากันในวันที่โลกยังระอุไปด้วยสงครามโรค “โควิด-19”
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น. ที่ Clubhouse @buddhaisara