คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.29 : ถลกหนังกำพร้า

0
10
คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.29 : ถลกหนังกำพร้า ‘คณะปฏิสังขรณ์ใหม่’ (ตอน 2)
ความต้องการของกลุ่มฆราวาสและพระเณรกลุ่มหนึ่งให้เกิดการรื้อฟื้นคณะปฏิสังขรณ์ใหม่ ไม่มีมหาเถรฯ ไม่มีสำนักพุทธฯ ไม่มีอำนาจกษัตริย์ ปลดแอกคณะสงฆ์ออกจากรัฐ เบื้องลึกเบื้องหลังกลุ่มคณะนี้ต้องการอะไรกันแน่ มาร่วมถลกหนังกันต่อ
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:00 น. ที่ Clubhouse @buddhaisara