เทปบันทึก รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand

0
48

เทปบันทึก
รายการ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560 เวลา 07.30 น.
ดำเนินรายการโดย “ดนัย เอกมหาสวัสดิ์” และ “อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์”
เจาะลึกประเด็นร้อน… มส.ตีกรอบ “พุทธอิสระ-เจ้าคุณธงชัย”?
รับฟังเสียงสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์กับ พระพุทธะอิสระ
วัดอ้อน้อย จ.นครปฐม รายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายการ