คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.167

0
11
วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.167 : คนรุ่นใหม่ กับ วัด
ที่ @buddhaisara
สังคมยุคปัจจุบัน เราคงไม่ได้เห็นคนรุ่นใหม่ เข้าวัดอีกแล้ว
เกิดอะไรขึ้นกับสังคมยุคปัจจุบันนั้น บุตร ฆ่า บุพการี ทำร้ายพ่อแม่ ตน เกิดอะไรขึ้น
มาร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ปัญหา อะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.167 : คนรุ่นใหม่ กับ วัด
– สุขภาพของหลวงปู่
– โควิดจะทะลุเป็นแสนหลังสงกรานต์
– ยาบรรเทาลองโควิด
– เป็นผื่นหลังหายโควิด
– เป็นฮอร์โมนต่ำ
– ค่าตับสูงหลังหายโควิด
– การทานยาเสริมภูมิ
– คนรุ่นใหม่กับวัด
– ความเสื่อมศีลธรรม คนรุ่นใหม่
– การสั่งสอนลูกไม่ดี
– เหตุเพราะมีตัวกู โง่แท้ๆ
– ยาลองโควิด
– ทำมาตุฆาต ปิดนิพพาน
– เวลาของ สวรรค์และนรก
– วาระของยมบาล
– คนที่จะได้เป็นยมบาล รักความยุติธรรม
– มีเจตนา ละอคติ มีเมตตา และวิมุตติ
– การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
– การสร้างศรัทธา
– กัลป์ของพระพุทธเจ้า
– เลือกตั้งผู้ว่า
– คนที่เกิดยุคพระศรีอาริย์
– อายุขัยพระพุทธเจ้าขึ้นอยู่กับภารกิจและหน้าที่
– ธรรมมะ คือ ธรรมชาติ
– คำพยากรณ์ของย่า
– พระพุทธเจ้าสามารถอยู่ฝืนกัลป์ตัวเองได้ไหม
– อุดมคติ อุดมการณ์
ติดตามรับชม Live ได้ทาง Youtube : Issaradham
https://youtu.be/Tchamb_u51g

——————————–
#ธรรมมะคือธรรมชาติ #คำพยากรณ์ของย่า #พระพุทธเจ้า #อุดมคติ #อุดมการณ์