ปกิณกะธรรมยามเช้า โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ 4 พ ค 2561 Full HD

0
43

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561
รายการปกิณกะธรรมยามเช้า โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เรื่อง 1) สมบัติในทางพุทธฯ คือ มรณะสมบัติ ทุกข์สมบัติ กรรมสมบัติ
2) กรณีนายมาร์ค พิทบูล พูดถึงมหาเวสสันดรชาดก
3) กรณีบ้านพักตุลาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัดทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ออกอากาศทุกวัน เวลา 8.30 น. ถึง 9.00 น.