ปกิณกะธรรมยามเช้า โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ 5เม.ย.2561 Full HD

0
75

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561
รายการปกิณกะธรรมยามเช้า โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เรื่อง 1) กรณี โต ซิลลี่ฟูลส์ ปรามาสดูถูกความเชื่อของศาสนาพุทธ ของพุทธศาสนิกชนที่เคารพระพุทธรูป
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม