คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.191: ถามมา ตอบไป 6มิ.ย.2565

0
19
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.191 : ถามมา ตอบไป

ที่ @buddhaisara

วันนี้ เรื่องราวหลากหลาย มีคำถาม ที่ค้างคาใจ ทั้ง ทางโลก และ ทางธรรม
แม้กระทั่งการละเมิดพระธรรมวินัย ก็เห็นมากขึ้น ดังนั้น มาร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว
ปัญหาอะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม

เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.191 : ถามมา ตอบไป
– ยุคเสรีภาพเบ่งบาน
– ความงดงามของสังคมมนุษย์
– พวกบ่อนทำลาย
– NGO แทรกแซงทำให้เกิดความวุ่นวาย
– สอบสวนการวิจัยเชื้อโรคที่ยูเครน
– ประเทศใหญ่ๆ อย่ามาบีบประเทศเล็กๆ ให้เลือกข้าง
– ต้องไปดูมีใครอยู่เบื้องหลัง ขั้วประชาธิปไตย
– อำนาจในการควบคุมโลกนี้เริ่มเปลี่ยนข้าง
– อดีตช่วงที่ประชาธิปไตยเบ่งบาน แบบไม่เป็นกลาง จนทำให้บ้านเมืองเสียหาย
– ขุนทหารยูเครนไม่พอใจผู้นำยูเครน
– ต้องมองข้ามการเมืองในประเทศ ไประดับโลก
– สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะกลับมาเหมือนเดิมได้ไหม
– นักดนตรีขอขมาหลวงปู่
– คำสอนโบราณ เขาสร้างปัจจัยแวดล้อม ให้ลูกสร้างโอกาสให้ตัวเอง
– ปัจจัยแวดล้อม ต้องให้เด็กมีพัฒนาการในชีวิตประจำวันให้สมบูรณ์
– เด็กสมัยนี้ต้องฝึกให้มีความอดทนอดกลั้น
– ปัญหาฝึกวิชาปราณโอสถ แล้วปวดเจ็บ
– รู้ลม ตามเดินลม เกิดขนลุกขนพอง
– ฝึกปราณโอสถที่ให้ตั้งมั่น กับที่เคยสอนเดินป๊อก
– ศรัทธาและทำตามที่สอน
– พระละเมิดพระธรรมวินัย
– ที่มาพระปางปาลิไลยก์
– พิจารณาผู้ถูกโจท และผู้โจท ว่าเจตนาอะไร
– วิธีระงับอธิกรณสมถะ
– พระพุทธเจ้าทรงใช้ญาณทั้ง3 บัญญัติพระวินัย
– วินัยบางข้อ บัญญัติเพื่อเอื้อเฟื้อบ้านเมืองสังคม
– ที่มาของคำว่า อุปัฏฐาก
– สมัยก่อนเรียนมูลเหตุของพระวินัยแต่ละข้อ
– พระวินัยเรื่องของทรัพย์
– กรณีการประพฤติละเมิดพระธรรมวินัย เป็นหน้าที่ใครจัดการ
– พระศาสดาทรงแนะวิธีปฏิบัติตนต่อผู้ต้องคดี(อธิกรณ์)
– พระพุทธเจ้าทรงให้น้ำหนักของคำว่ากุศล และอกุศลอย่างยิ่ง
ในการระงับอธิกรณ์ในสังฆมณฑล
– มูลเหตุแห่งการวิวาท (สามคามสูตร)
– พระวินยาธิการ
– สมัยก่อนหลวงปู่สอบอธิกรณ์
– สมุนไพรที่จีนขายดีมาก
– ปลูกถั่วงอก

ติดตามรับชม Live ได้ทาง Youtube : Issaradham

https://youtu.be/VDukLHJasx4

——————————–

#ยุคเสรีภาพเบิกบาน #ngo #โรคระบาดมันจากแลปใคร #อย่ามาบีบให้เลือกข้าง #ประชาธิปไตย #ประชานชนไม่พอใจผู้นำยูเครน #สามชายแดนภาคใต้ #นักดนตรีขอขมาหลวงปู่ #คำสอนโบรณ#ปัญหาฝึกวิชาปราณโอสถ #รู้ลม #ศรัทธาและทำตาม #ละเมิดพระธรรมวินัย #ปางปาลิไลยก์ #พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยเพื่ออะไร #พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยตามสถาณการณ์ #ที่มาของคำว่าอุปัฏฐาก #มูลเหตุของบัญญติพระวินัย #พระวินัยเรื่องของทรัพย์ #กรณีการประพฤติพระวินัย #มูลเหตุแห่งความวิวาท #พระวินยาธิการ #ตอนหลวงปู่สอบวินัย #ยาสีฟันสมุนไพรขายดีมาก #ถั่วงอก