คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.144

0
1
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 19:00 น.
หลวงปู่พุทธะอิสระ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
Ep.144 : มาฆบูชา
ที่ @buddhaisara
วันเพ็ญ เดือน 3 วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่
เราทราบกันว่า เป็นวันที่พระภิกษุ ๑,๒๕๐ รูป มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย
และมีเหตุอัศจรรย์พร้อมกัน ๔ ประการ เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต
ร่วมพูดคุยรับฟังเรื่องราว ปัญหา อะไรก็ได้ ที่เป็นประเด็นทั้งทางโลกและทางธรรม
เทปการสัมภาษณ์ คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม
EP. 144 : มาฆบูชา
– เรื่องสมัยก่อนของหลวงปู่
– ปัญหาเขามีไว้ให้แก้
– 3 นิ้ว เปลี่ยนเป้าหมาย
– คุณแห่งปัญญา
– พระมหากัจจายนะ
– ค้นหาธรรมะในตัว
– ปัญญา
– ความดับสลาย
– ธรรมะวันมาฆบูชา
– สงครามปั่นประสาท
– ปัญหาโควิด
– ร่างกายพร้อมจะรับวัคซีนกระตุ้นไหม
– ยาสมุนไพรของหลวงปู่
– หลักคิดของหมอ
– ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตาย
– ปัญหาสุขภาพ
– คดีความ
ติดตามรับชมได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–