คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep. 44

0
12
วินัย อันชนศึกษาดีแล้ว
“วินะโย จะ สุสิกขิโต เอตัมมังคะละมุตตะมัง” วินัยอันชนศึกษาดีแล้ว ข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุด ความมีวินัย คือ การละอายชั่วกลัวบาป เราจะรักษาความมีวินัยให้ตั้งมั่นได้อย่างไร ร่วมสนทนาธรรมในค่ำคืนนี้
วันพุธ ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๙:๐๐น.