๑๓ ตุลา เวียนมาบรรจบ คล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยแห่งองค์พระบิดาของแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙

0
21

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

๑๓ ตุลา เวียนมาบรรจบ คล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยแห่งองค์พระบิดาของแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙๑๓ ตุลา เวียนมาบรรจบ คล้ายวันเสด็จสู่สวรรคาลัยแห่งองค์พระบิดาของแผ่นดินในรัชกาลที่ ๙

ธ เสด็จ สู่สวรรค์ อันแดนสรวง

ลูกไทยทั้งปวง ล้วนโหยไห้ อาลัยหา

ธ สถิต ในดวงใจ ชาวประชา

“ถ้าไม่ได้ทำเชื้อเพลิงทดแทน เราก็เดือดร้อน เราก็เป็นห่วง แต่เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคนอื่นเขาไม่ทำ เขาอาจไม่มีน้ำมัน ไบโอดีเซลใช้ แต่ว่าเรามี เราคือข้าพเจ้าทำเอง คนอื่นอาจจะไม่มีก็ไม่เป็นไร ต้องเห็นแก่ตัว แต่ละคนก็เห็นแก่ตัว เพราะแต่ละคนต้องพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น”

พระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น สุดจะประมาณได้ ที่ทรงพระราชทานแก่ลูกไทยผ่านโครงการหลากหลายต่างๆ (๔,๘๗๗ โครงการพระราชดำริ)

ลูกไทยทุกคนยังจดจำ น้อมระลึก เต็มตื่น ปลาบปลื้มในจิตใจที่องค์พ่อของแผ่นดินได้ทรงพระราชทานให้ไว้

สมดังมหาปณิธานที่ทรงตรัสไว้ในวันเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ในวันที่ ๙ มิถุนายน พศ. ๒๔๘๙ พร้อมทรงตรัสว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม”

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมอุทิศถวายพระราชกุศลที่ลูกไทยทุกคนได้บำเพ็ญมาแล้วด้วยดีทั้งในอดีต ทั้งหมื่นชาติและปัจจุบันชาติ

ขอน้อมทูลถวายเป็นพระราชพลี กุศลผลบุญอันไพศาลนี้ จงถึงซึ่งองค์พระบิดาของแผ่นดินสยาม

ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ลูกไทยทุกคน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันสุดประมาณมิได้

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ นี้ลูกไทยผู้มีหัวใจกตัญญูในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ทุกคนจะเดินทางไปถวายพวงมาลัย บูชาคุณ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ซึ่งในวันที่ ๑๒ ตุลาคม จะช่วยกันตระเตรียมทำข้าวต้มมัด และอาหารคาวหวานไปที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พร้อมทั้งจัดเตรียมอาหารเผื่อ เพื่อที่จะแจกมหาทานแก่พี่น้องประชาชนในร้านอาหารอิ่มจังทั้ง ๑๐ สาขา เริ่มแจกตั้งแต่ ๖ โมงเช้าของวันที่ ๑๓ ตุลาคม

๙ โมงกลับมาวัด อาราธนาพระภิกษุสงฆ์ ๑๐ รูป สวดมาติกา ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ขององค์พ่อหลวง ร.๙ พร้อมร่วมถือศีลกินเจ บวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมตั้งแต่วันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีกำหนดการดังต่อไปนี้

พุทธะอิสระ

**********************************************************

กำหนดการบวชเนกขัมมะ เพื่อน้อมถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๓ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ด้านหน้าพระอุโบสถ
เวลา ๐๙.๐๐ น. การบำเพ็ญกุศลเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล ด้านหน้าหอฉัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ (วันสารทไทย)
เวลา ๐๔.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๔.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
เวลา ๐๘.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มีการแจกอาหารฟรีที่ร้านอิ่มจังทุกสาขา เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ขอเชิญญาติธรรมนำอาหารมาร่วมถวายภัตตาหารเพล

ลิ้งค์กำหนดการ : https://fb.me/e/7VWuJEpEd

——————————————–

ลิ้งค์จาก : https://www.facebook.com/buddha.isara/posts/pfbid02KWYtjJuK5ZmEzj4erff4wcu7aGBt8dcQJwEeZUHJUb9iSoJhGN2wEYfU8qY2SWMel