๑๓ ตุลาคม วันประชาไทย ต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ แห่งองค์พ่อหลวง ร.๙ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง

0
31

๑๓ ตุลาคม วันประชาไทย ต่างพากันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ แห่งองค์พ่อหลวง ร.๙ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ลูกไทยใครว่าง มีเวลาขอให้ไปร่วมกันเฝ้ารับเสด็จองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวโรกาสที่ทรงเสด็จเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ องค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ “อุทยานเฉลิมพระเกียรติ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

งานนี้นอกจากลูกไทยทั้งหลายจักได้มีโอกาสไปแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแล้ว

ยังได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ ธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งจนหาสุดประมาณมิได้ ไม่ว่าวันคืนจะผ่านพ้นไปนานสักแค่ไหน ด้วยพระอัจฉริยภาพในการทรงพระราชกรณียกิจ ๓ พันกว่าโครงการ ตลอดพระชนชีพของพระองค์

เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม

ภาพทรงจำเหล่านี้ ยังติดตาตรึงใจแก่ลูกไทยทุกคนอย่างมิมีวันเลือนหาย ยิ่งนานเข้าภาพความทรงจำอันงดงามดังกล่าวเหล่านั้น ยิ่งเด่นชัดเจนในมโนนึกมากขึ้น

ดุจดังองค์พ่อหลวงยังทรงงานเพื่อลูกไทยอยู่มิเลือนหาย

ความประทับใจ ภาพที่ติดตาตรึงใจที่ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของลูกไทย จักอยู่ในดวงหฤทัยของลูกไทยคนนี้ตลอดไปจวบจนชั่วชีวิต

๑๓ ตุลาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตแห่งองค์พ่อหลวง ร.๙ ธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ลูกไทยชาวครอบครัวธรรมอิสระ วัดอ้อน้อย ได้ร่วมกันบำเพ็ญมหากุศล นิมนต์พระวัดอ้อน้อย รับอาหารบิณฑบาตช่วงเช้า ช่วงสายสวดมาติกา ทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล หน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ แห่งองค์พ่อหลวง ร.๙ และถวายภัตตาหารเพลแก่ภิกษุ สามเณรทั้งวัด พร้อมทั้งแจกมหาทานในโรงอาหารอิ่มจังทั้ง ๑๐ สาขา แก่ผู้ยากไร้ แล้วอ่านอาศิรวาทราชสดุดี น้อมถวายแด่องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันสูงล่ำ

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ แห่งองค์พ่อหลวงและดวงพระวิญญาณของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์

กิจกรรมทั้งหลาย น่าจะเสร็จสิ้นช่วงบ่าย แล้วใครจะไปต่อรอรับเสด็จองค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ก็เชิญตามอัธยาศัย

ลูกไทยต้องมีหัวใจกตัญญู จงรักภักดี

พุทธะอิสระ

——————————————–