เหตุเกิดที่สภาผู้แทนราษฎร

0
8
เหตุเกิดที่สภาผู้แทนราษฎร
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ขอบคุณลูกหลานไทยทุกคน ที่ช่วยกันรวบรวมรายชื่อคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญ ที่ว่าด้วยหมวดพระมหากษัตริย์ทุกมาตรา และประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๑๑๒
พวกเราในนาม “กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน” ได้ร่วมด้วยช่วยกันจนได้รายชื่อพร้อมเบอร์โทรถึง ๒๒๒,๙๒๘ รายชื่อ ภายในเวลาอันสั้น
ถือเป็นการแสดงพลังความจงรักภักดีของลูกไทย ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างพร้อมเพรียง
ขอบคุณ ขอบคุณทุกท่าน
วันที่ ๕ ธันวาคม ปีนี้ หากไม่ติดสถานการณ์โควิด พวกเราจักมาช่วยกันจัดโรงทาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
ขอบคุณ ขอบคุณลูกไทยทุกคน
พุทธะอิสระ