คุยเฟื่องเรื่องโลกกับธรรม Ep.22

0
2
ทางรอดในวิกฤตโควิด
ในวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิดอันแสนสาหัสหนักหน่วง ซ้ำเติมด้วยปัญหาต่างๆ ที่ตามมา เราจะทำอย่างไรให้รอดพ้นในวิกฤตนี้ ทั้งทางโลกและทางธรรม มาร่วมกันหาคำตอบ
ร่วมรับฟังและพูดคุยกันค่ำนี้ วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 19:00 น. ที่ Clubhouse @buddhaisara