ยื่นคัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติ ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์​ และสถาบันพระมหากษัตริย์​ ทุกมาตรา

0
9
วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564
หลวงปู่​พุทธะอิสระ ยื่นคัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติ
ที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์​ และสถาบันพระมหากษัตริย์​ ทุกมาตรา
และคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา​ 112
ในนาม กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน
ณ รัฐสภา เกียกกาย ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม.
ติดตามรับชมย้อนหลัง ได้ทาง Youtube : Issaradham
——————————–
ร่วมลงรายชื่อผู้คัดค้านการขอแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์​
และสถาบันพระมหากษัตริย์​ ทุกมาตรา​ และ คัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา​ 112​
ด้วยความสำคัญของ “สถาบันพระมหากษัตริย์” หนึ่งในเสาหลักสำคัญของชาติ ที่มีคุณูปการต่อคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งยังเป็นสถาบันที่ก่อเกิดศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามให้แก่คนในชาติ อีกทั้งยังทรงเป็นหลักชัย หลักใจ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติ และนำพาประเทศให้พัฒนาเติบโตก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นับแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน
พวกเราในนามเครือข่ายภาคีกองทัพประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้มีความจงรักภักดี ได้รวบรวมรายชื่อผู้คัดค้าน เพื่อให้เกิดการยับยั้ง “การแก้ไขรัฐธรรมนูญบทบัญญัติที่ว่าด้วยพระมหากษัตริย์​ และสถาบันพระมหากษัตริย์​ ทุกมาตรา​ และคัดค้านการขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา​ 112​”
ลงรายชื่อได้ที่ลิ้งค์ ด้านล่างนี้
สอบถามรายละเอียด โทร. 066-0599966
ดูรายละเอียด https://issaradhamchannel.com/publicize/25499

ติดตามข้อมูล https://www.facebook.com/RoyalistArmy
หรือสามารถส่งเอกสารได้ที่
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) 125/1 ม.17 ต.ห้วยขวาง
อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทร. 034-310501 , 034-310503
——————————–
ร่วมกันเป็นกองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน กับพวกเรา
ติดตามดูข้อมูลข่าวสารทางเฟส
ชื่อ : กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน
FB PAGE ☛ กองทัพประชาชนปกป้องสถาบัน
——————————–