ช่วงที่ 3 ภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔

0
9

ช่วงที่ 3 ภาพถ่าย งานทอดกฐินสามัคคี ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๔