ประชุมเพลิง สรีระสังขารหลวงพ่อสมชาติ กตสาโร

0
63

คณะสงฆ์ ร่วมงานบำเพ็ญกุศลและประชุมเพลิง
สรีระสังขารหลวงพ่อสมชาติ กตสาโร
ณ วัดลาดหญ้าไทร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม