วันครบ ๑๐๐ วันการสวรรคตขององค์พ่อผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ

0
99

พิธีสวดมาติกาบังสุกุลและพระสะหัสสะนัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช