คาถาเทพรัญจวน :: หลวงปู่​พุทธะอิสระ l 27ส.ค.2566

0
29

คาถาเทพรัญจวน
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

หมวด : เจริญพระพุทธมนต์
เรื่อง : คาถาเทพรัญจวน
โดย : หลวงปู่พุทธะอิสระ
วันที่ : 27 ส.ค. 2566 ช่วงบ่าย
วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
รับชมได้ที่ : https://youtu.be/a2GlQ6282-4

——————————–

บทแผ่เมตตาหมื่นโลกธาตุ (หลวงปู่นำแผ่เมตตา)

🍃 สัพเพ​ สัตตา​ สัตว์​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ จงเป็น​สุข​ เป็นสุขเถิด​ อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกัน​เลย

สัพเพ​ สัตตา​ สัตว์​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ จงเป็นสุข​ เป็นสุขเถิด​ อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน​ซึ่งกันและกัน​เลย

สัพเพ​ สัตตา​ สัตว์​ทั้งหลาย​ทั้งปวง​ จงเป็น​สุข​ เป็นสุขเถิด​ อย่าได้มีความทุกข์​กายทุกข์ใจ​เลย​ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ​ รักษา​ตนให้พ้นจากทุกข์​ภัย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทอญ🍃

🙏ข้าพเจ้า​ขออุทิศ​ส่วนกุศล​นี้ ให้แก่ คุณ​บิดาและมารดาทั้งหลาย อันมีคุณพ่อ…..คุณแม่….

และคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายของข้าพเจ้าที่มีมาแล้วในอดีต มีอยู่ในปัจจุบัน และจะมีต่อไปในอนาคต ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ​

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้า​ขออุทิศ​ส่วนกุศล​นี้ ให้แก่ คุณ​ปู่​ คุณย่า​ คุณ​ตา​ คุณ​ยาย​ คุณ​ลุง​ คุณ​ป้า​ คุณน้า​ คุณ​อา​ คุณพี่ คุณน้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้า​ขออุทิศ​ส่วนกุศล​นี้ ให้แก่ ญาติสนิท มิตรสหาย เพื่อนฝูง เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย เปรต อสุรกายทั้งหลาย ผีสาง นางไม้ทั้งหลาย มิตรทั้งหลายและศัตรูทั้งหลาย ของข้าพเจ้า

ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทั่ว ทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณครูอุปัชฌาย์ อาจารย์ทั้งหลาย ที่อบรมสั่งสอน ถ่ายทอดศิลปะ สรรพวิทยา วิชาการทั้งหลายให้แก่ข้าพเจ้า ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา

อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่ดวงพระวิญญาณของอดีตบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกๆ พระองค์

และดวงพระวิญญาณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และดวงวิญญาณแห่งวีรบุรุษ วีรสตรี ผู้เสียสละเลือดเนื้อชีวิต ปกป้องแผ่นดิน และชีวิตมวลหมู่สรรพสัตว์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงทรงอนุโมทนาในกุศลบุญนี้อันข้าพระพุทธเจ้าน้อมอุทิศถวายแล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงทรงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนีพันปีหลวง และองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี พร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ ขอจงทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

จงทรงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้า​ขออุทิศ​ส่วนกุศลนี้ให้แก่พระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์​ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ พร้อมทั้ง​บริวารแห่งพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเหล่านั้นด้วย ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์สาวกทั้งหลายแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ พร้อมทั้งบริวารแห่งหมู่พระภิกษุสงฆ์สาวกเหล่านั้นด้วย

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่หมู่พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย หมู่เทพยดาทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งปวง และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้มีจิตศรัทธา อุตสาหะ

มุ่งมั่นปฏิบัติในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้า​ขออุทิศ​ส่วนกุศล​นี้ ให้แก่ เทพยดา​ทั้งหลาย หมู่มนุษย์ทั้งหลาย ดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ผู้อภิบาล ปกป้อง คุ้มครอง รักษาข้าพเจ้า​และสถานที่แห่งนี้ ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ

จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์

ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ท่านท้าวมหาพรหมาทั้งหลาย ทุกชั้น ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ พร้อมทั้งบริวารแห่งท่านท้าวมหาพรหมาทั้งหลายเหล่านั้นด้วย รวมทั้งหมู่พรหมน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนพรหมโลกทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอย จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญามารทั้งหลาย ทุกชั้น ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ พร้อมทั้งเสนามารและบริวารแห่งพญามารทั้งหลายเหล่านั้นด้วย พร้อมทั้งหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนมารพิภพทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงมีส่วนในบุญ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เทพยดาทั้งหลาย ในชั้นกามาวจรภูมิ ทุกชั้น ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ พร้อมทั้งบริวารแห่งเทพยดาในชั้นกามาวจรภูมิทั้งหลายเหล่านั้น รวมทั้งหมู่เทพน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรภพ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เทพยดาทั้งหลาย ผู้สถิตย์อยู่ในราศีทั้ง ๑๒ ผู้อภิบาล ปกป้อง คุ้มครอง รักษา มนุษย์และสรรพสัตว์ ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บตาย อยู่ในราศีทั้ง ๑๒ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

(ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เทพดาทั้งหลาย ที่อภิบาลบำรุงรักษา หมู่มนุษย์และสรรพสัตว์ผู้เกิดแก่ เจ็บ ตาย อยู่อาศัย อยู่ในวันทั้ง ๗ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญ ในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ)

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เทพสุริยันทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพจันทราทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพอสุนีบาตทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพสุนทรีวาณีทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพราหูทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร พร้อมทั้งหมู่เทพน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหาย ภูตพรายทั้งปลวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บตาย อยู่ในภายใต้เทวบารมี แห่งเทพสุริยัน เทพจันทรา เทพอสุนีบาต เทพสุนทรีวาณี และเทพราหู ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เทพพญายมราชทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ พร้อมทั้งบริวารแห่งเทพพญายมราชทั้งหลาย รวมทั้งหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลาย ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในนิรยะนรกภูมิ ทุกชั้น ทุกแดน ทุกขุม ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงมีส่วนในบุญอันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่พญาครุฑราชทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ ทุกชั้น พร้อมทั้งบริวารแห่งพญาครุฑราชทั้งหลายเหล่านั้นด้วย รวมทั้งหมู่ครุฑน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิดแก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนครุฑราชทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพวายุทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพวาโยทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระพายทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร อากาศเทวาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร พร้อมทั้งเทพยดาทั้งปวง มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวาโยธาตุทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เทพพระอัคนีทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระอัคคีทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระเพลิงทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระเตโชทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร รวมทั้งหมู่เทพน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปลวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในอัคคีธาตุทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญ ในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพยดาทั้งหลายในชั้นจาตุมมหาราชิกา ทุกชั้น ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ อันมีท่านท้าวจาตุมมหาราช ผู้สถิตอยู่ในทิศทั้ง ๔ เป็นอธิบดีแห่งเทพยดาในชั้นจาตุมมหาราชิกาทั้งปวง พร้อมทั้งบริวารแห่งท่านท้าวจาตุมมหาราชทั้ง ๔ เหล่านั้นด้วย รวมทั้งหมู่เทพน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในสวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกาภพ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่คุณตาฤษีทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ ทุกชั้น พร้อมทั้งบริวารแห่งคุณตาฤาษีทั้งหลายเหล่านั้นด้วย รวมทั้งหมู่ฤษีน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนคุณตาฤาษีทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่หมู่พญายักษ์ทั้งหลาย ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ ทุกชั้น พร้อมทั้งบริวารแห่งหมู่พญายักษ์ทั้งหลายเหล่านั้นด้วย รวมทั้งหมู่ยักษ์น้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนยักษ์พิภพทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงมีส่วนในบุญอันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ เจ้าที่ทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าทางทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าทุ่งทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าท่าทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าสมุทรทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าป่าทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าเขาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เจ้าถ้ำทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพยดาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร ภูมเทวดาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร รุกขเทวาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร ภูตพรายทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เปรต อสุรกายทั้งหลาย ผีสาง นางไม้ทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร หมู่มนุษย์ทั้งหลาย และสรรพสัตว์ทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ณ สถานที่แห่งนี้และในวัฏสงสาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่เทพพระปฐพีพร้อมทั้งบริวาร เทพพระธรณีพร้อมทั้งบริวาร เทพพระโพสพพร้อมทั้งบริวาร และเทพยดาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย ภายในปฐพีธาตุทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงมีส่วนในบุญ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เทพพระวรุณทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระพิรุณทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระวารีทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระคงคาทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร เทพพระสมุทรทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ พร้อมทั้งหมู่เทพน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในวารีธาตุทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมทนาในกุษลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่ พญานาคทั้งหลาย ทุกชั้น ทุกตระกูลวงศ์ ทุกพระองค์ พร้อมทั้งบริวารแห่งพญานาคทั้งหลายเหล่านั้นด้วย รวมทั้งหมู่มนุษย์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งปวง ภูตพรายทั้งหลาย ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนนาคพิภพทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงอนุโมนทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ ให้แก่พญานาคตระกูลวิรูปักษ์ทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร พญานาคตระกูลเอราปถทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร พญานาคตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร พญานาคตระกูลกัญหาโคตมะทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร พญามุจลินท์นาคราชทั้งหลายพร้อมทั้งบริวาร ทั่วทั้งหมู่นาคน้อยใหญ่ มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย ภูตพรายทั้งปวง ผู้อยู่อาศัย เกิด แก่ เจ็บ ตาย อยู่ในแดนนาคพิภพทั้งปวง ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ ขอจงอนุโมนทนาในกุศลผลบุญนี้ อันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

🙏ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านผู้มีพระคุณ​ทั้งหลาย ที่ได้ให้อาหาร​ ข้าว น้ำ และ​ปัจจัย​ ๔​ แก่ข้าพเจ้า​ ​อันมีคุณพ่อ….คุณแม่….คุณ……พร้อมทั้งผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี ที่ล่วงลับไปแล้วก็ดี ที่ได้ให้อาหาร ข้าว น้ำ และปัจจัย ๔ แก่ข้าพเจ้า ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

ขอจงมีส่วนในบุญอันข้าพเจ้าได้อุทิศให้แล้วด้วยดีในครั้งนี้ด้วยเทอญ จงรุ่งเรืองเจริญในธรรมแห่งองค์พระบรมศาสดา อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ ทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุ

😂ขอผลบุญนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวะ ปัจจัย ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งธรรมอันเลิศ สติอันเลิศ สมาธิอันเลิศ ทรัพย์อันเลิศ สุขภาพอันเลิศ อายุอันเลิศ ปัญญาอันประเสริฐ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ในชาติปัจจุบันนี้เทอญ

(องค์หลวงปู่อธิษฐานจิต :

ขอผลบุญนี้ จงเป็นตบะ เดชะ พลวะ ปัจจัย ส่งผลให้ข้าพเจ้าตั้งมั่นอยู่ในโพธิศรัทธา มุ่งมั่นปฏิบัติในโพธิธรรม จนลุถึงโพธิจิตและโพธิปัญญาอันสูงสุด ในอนาคตกาลด้วยเทอญ ….ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข ขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์)

🍃หิริโอตัปปะ สัมปันนา สุกกะธัมมะ สะมาหิตา สันโต สัปปุริสา โลเก เทวะ ธัมมา ติวุจจะเร🍃

(กราบ)

🍂อยากมีเสน่ห์ เป็นที่รักของ พรหม มาร เทวดา และคนทั้งหลาย รู้จักสาธยาย รู้จักให้ รู้จักแผ่เมตตา รู้จักกรวดน้ำ ..ไม่ใช่กรวดน้ำให้ตัวเอง..กรวดน้ำให้ชาวบ้าน

อย่าไปเชื่อใครว่า กรวดน้ำให้ตัวเองแล้วถึงจะเจริญ

นั่นคือ การสร้างความเห็นแก่ตัว เอา ตัวกู เป็นใหญ่ และทำให้ ตัวกู โตขึ้นทุกวันๆ

#คาถาเทพรัญจวน หรือ บทแผ่เมตตา

เป็นเครื่องทำลายอัตภาพของตัวเอง ลด ตัวกู

ให้น้อยลงไปเรื่อยๆ

ทำทุกวัน เช้า เย็น… เช้า เย็น

เพื่อจะให้เราเป็นที่รักของมนุษย์ พรหม มาร เทวดาทั้งหลาย

ชีวิตจะได้โปร่ง เบา ผ่อนคลายในอุปาทานขันธ์ลงไปได้

ค่อยๆ ทำไป บำเพ็ญไป สั่งสมไปเรื่อยๆ ทีละนิดทีละหน่อย

เดี๋ยวเราก็เห็นผลเองแหละ

ทำไปทุกวันๆ

ใครทำ ใครได้

เป็น ปัจจัตตัง รู้ได้เฉพาะตน

ถอดความโดย : คุณBootsabong Chaivaranon

——————————————–

รับชมฉบับเต็ม
27 สิงหาคม 2566 ช่วงบ่าย
แสดงธรรม ปฏิบัติธรรม และเจริญพระพุทธมนต์
ได้ที่ : https://youtube.com/live/16vJAQv9Lz8

——————————————–

#เจริญพระพุทธมนต์ #คาถาเทพรัญจวน
#แสดงธรรม
#หลวงปู่พุทธะอิสระ
#วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ
#มูลนิธิธรรมอิสระ