พระสงฆ์อ่านพระไตรปิฎก วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

0
148

วันเสา​ร์ที่​ 28 กรกฎาคม​ 2561
คณะสงฆ์ อ่านพระไตรปิฎก เนื่องใน วันเข้าพรรษา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม