คณะสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561

0
54

วันศุก​ร์ที่​ ​27 กรกฎาคม​ 2561
คณะสงฆ์ นำ เจริญพระพุทธมนต์เย็น
เนื่องใน วันอาสาฬหบูชา
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม