คณะสงฆ์บิณฑบาต วันอาสาฬหบูชา 27 กรกฎาคม 2561

0
143

วันศุก​ร์ที่​ ​27 กรกฎาคม​ 2561
คณะสงฆ์บิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องใน​วันอาสาฬหบูชา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม