ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ

0
14

หลวงปู่พุทธะอิสระ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง
เนื่องในวันตักบาตรเทโวโรหณะ
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม