คณะสงฆ์นำเจริญพระพุทธมนต์เย็น วันเข้าพรรษา 28 กรกฎาคม 2561

0
28

วันเสา​ร์ที่​ 28 กรกฎาคม​ 2561
คณะสงฆ์นำ เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ
เนื่องใน วันเข้าพรรษา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม