คณะสงฆ์แสดงธรรม นำปฏิบัติ ในวันเข้าพรรษา ช่วงบ่าย 28 กรกฎาคม 2561

0
103

วันเสา​ร์ที่​ 28 กรกฎาคม​ 2561
คณะสงฆ์ แสดงธรรม #นำปฏิบัติธรรม
เนื่องใน วันเข้าพรรษา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม