ภาพบรรยากาศ​ก่อนงานบวงสรวงเทพยาดา ฟ้าดิน

0
129

ภาพบรรยากาศ​ก่อนงานบวงสรวงเทพยาดา ฟ้าดิน รับพระมหาพุทธพิมพ์นาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน” ได้เดินทางมาถึง ณ อาคารฐานพระ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม