พิธีฌาปนกิจ คุณอำนวย ตีระเมธี 1 สิงหาคม 2561

0
414

วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
คณะสงฆ์วัดอ้อน้อย มูลนิธิธรรมอิสระ และคณะศิษย์ ร่วม
พิธีฌาปนกิจ คุณอำนวย ตีระเมธี (อดีตประธานมูลนิธิธรรมอิสระ)
ณ วัดผาสุกมณีจักร ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี