ธารน้ำใจ ช่วยน้ำท่วม หมู่บ้านวังกะ ต.หนองลู อ.สังขละ จ.กาญจนบุรี

0
107

พระอธิการศิริชัย สิริโสภโณ
เจ้าอาวาส วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม
นำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัย
หมู่บ้านวังกะ หมู่ที่.2 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี