พิธีสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศถวายพ่อหลวง ร.9

0
149

พิธีสวดมาติกาบังสุกุล ถวายสังฆทาน เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวาย แด่ องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม