ปกิณกะธรรมยามเช้า โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ 16 พ ค 2561 Full HD

0
42

นพุธ​ที่​ 16 พฤษภาคม​ 2561
รายการปกิณกะธรรมยามเช้า โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เรื่อง 1) ยกเลิกแสดงธรรมวันที่ 20 พ.ค. เลื่อนไปเป็น
แสดงธรรมช่วง วันวิสาขบูชา 25-29 พ.ค. แทน
2) การทำการุณยฆาต
3) หลักความเชื่อเรื่องกฏของกรรม
ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี